O nas
Kropelka Energii

Kropelka Energii to inicjatywa pracownicza, powołana przez Tomasza Rubanowicza i Piotra Krysińskiego, funkcjonująca w Grupie Energa od 8 sierpnia 2012 roku. Organizuje i prowadzi otwarte, grupowe akcje zbiórek krwi. Obaj założyciele są Zasłużonymi Honorowymi Dawcami Krwi. Od 12 czerwca 2017 roku nieformalna działalność została przekształcona w fundację (osobę prawną).
Fundacja angażuje się w każdą inicjatywę związaną z oddawaniem krwi i do tej pory zebrała ponad 3000 litrów krwi, czyli ponad 5000 donacji, w tym ponad 2000 jednostek od pracowników Energa z Grupy ORLEN oraz osób spontanicznie dołączających się do szczytnej inicjatywy.
Obecnie Kropelka Energii zrzesza około 2500 osób z różnych miast, a liczba dawców powiększa się z akcji na akcję (są to nie tylko energetycy także inne osoby z różnych organizacji). Fundacja współpracuje z Narodowym Centrum Krwi, któremu podlegają Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa (Banki Krwi) i ich oddziały.

2132

Tyle litrów krwi zebraliśmy łącznie w zbiórkach. W tym 525 litrów w ramach pierwszej OAZKE.

5771

Tyle osób wzięło udział w naszych zbiórkach. W tym 1167 osób w ramach pierwszej OAZKE.

1000

Tyle litrów planujemy zebrać w naszej akcji w 12 miesiące.

Zbiórka
OAZKE

OAZKE pod hasłem „Kropelka Energii dla Niepodległej”, to pilna odpowiedź na głośne apele wszystkich Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w kraju, o oddawanie krwi ze względu na wielkie braki krwi w magazynach i rosnące zapotrzebowanie.
Głównym celem akcji jest:
- zachęcenie ludzi do aktywnej, bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi i zapełnienie magazynów dużą ilością krwi
- pomoc w ratowaniu ludzkiego zdrowia i życia w odpowiedzi na pilne apele Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa o brakującej krwi w bankach krwi
- propagowanie i popularyzowanie idei honorowego krwiodawstwa, jako niezastąpionej metody ratowania ludzkiego życia
- integracja rozproszonych na terenie całego kraju środowisk Honorowych Dawców Krwi – poprzez wymianę wspólnych doświadczeń podczas różnych spotkań środowiskowych niezależnie od przynależności do innych organizacji pozarządowych tj. stowarzyszeń, fundacji, czy też Klubów Honorowych Dawców Krwi.

Harmonogram mobilnych akcji zbiórek krwi "Kropelka Energii" w 2023 roku


Gdańsk - Olivia Business Centre - parking C:
1) 18.01.2023 r (środa)
2) 13.02.2023 r (poniedziałek) w Gdańsku i w Gdyni
3) 22.03.2023 r (środa)
4) 12.04.2023 r (wtorek)
5) 19.05.2023 r (piątek)
6) 16.06.2023 r (piątek)
7) 19.07.2023 r (środa) - ANULOWANA
8) 22.08.2023 r (wtorek)
9) 20.09.2023 r (środa)
10) 18.10.2023 r (środa)
11) 22.11.2023 r (środa)
12) 15.12.2023 r (piątek)
Krew pobrana w trójmiejskich ambulansach trafia do lokalnego Banku Krwi RCKiK w Gdańsku: www.krew.gda.pl

Gdzie możesz oddać krew w Twojej okolicy?

Fakty
o krwiodawstwie

Krew i jej składniki

Krew odgrywa bardzo ważną rolę w życiu każdego człowieka. Jest żywą tkanką złożoną z różnych komórek a jej składniki tworzą wysoko-rozwinięty system obronny i transportowy.

Jak zostać dawcą

Zanim udasz się do centrum krwiodawstwa pamiętaj o kilku ważnych rzeczach. Sprawdź czy kto może zostać dawcą, zapoznaj się z zasadami i wytycznymi.

Honorowe krwiodawstwo

Krwiodawstwo oparte jest na zasadzie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi. Krwiodawca nie otrzymuje wynagrodzenia, jednak państwo lub podmioty prywatne udzielają różnego rodzaju przywilejów.

Transfuzja krwi

Przetaczanie krwi czy jej składników jest dość często wykonywanym zabiegiem. Wskazania do transfuzji są określone w przepisach a sam zabieg może być przeprowadzane tylko w podmiotach leczniczych.

Poprzednie
zbiórki

Kropelka Energii zorganizowała od 8 sierpnia 2012 roku 80 akcji zbiórek krwi, w tym 55 mobilnych z udziałem ambulansów RCKiK. Udział w tych zbiórkach wzięło ponad 5000 osób. Dodatkowo w 2018 roku Kropelka Energii zorganizowała pierwszą Ogólnokrajową Akcję Zbiórki Krwi Energetyków „Kropelka Energii dla Niepodległej” za pośrednictwem Narodowego Centrum Krwi, w ramach której zebrano ponad 500 litrów krwi od 1167 dawców. W ramach akcji wzięło 15 największych spółek energetycznych w kraju (m.in. ENERGA S.A., PKN ORLEN S.A., ENEA S.A., Grupa LOTOS S.A., JSW Koks S.A., Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., Polska Spółka Gazownictwa S.A., Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., TAURON Polska Energia S.A., Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A., Jastrzębska Spółka Węglowa S.A., Śląsko-Dąbrowska Spółka Mieszkaniowa Sp. z o.o. (SDSM) oraz dwa kluby: Klub Honorowych Dawców Krwi „Barbórka” w Tarnobrzegu i Klub Honorowych Dawców Krwi Polskiego Czerwonego Krzyża „LNG”). Celem akcji była integracja branży energetycznej w zakresie honorowego krwiodawstwa. Łącznie we wszystkich akacjach Kropelki Energii wzięło ponad 5700 osób. W 2018 roku Kropelka Energii zebrała najwięcej litrów krwi w całym województwie pomorskim i otrzymała od RCKiK w Gdańsku tytuł Lidera mobilnych akcji zbiórek krwi.

Wspierają
nas

Mecenas główny:

Kropelkowy
instagram